Pseudoklasy zna większość, ale czy potrafisz wymienić pseudoelementy CSS3? Pytanie jest dosyć podchwytliwe, ponieważ cztery z pięciu pseudoelementów odziedziczone zostały z CSS 2.1, a jeden element mimo tego, że został usunięty ze specyfikacji, nadal jest wspierany przez przeglądarki. Dodatkowo teraz oficjalna dokumentacja rozróżnia pseudoklasy od pseudoelementów - te pierwsze mają pojedynczy dwukropek przed nazwą, a drugie podwójny. Zajmijmy się tymi drugimi. czytaj dalej >